Wolontariat

Potrzebujemy ludzi, którzy chcieliby się zaangażować, chcą i mogą być rękami i nogami Jezusa Chrystusa, aby pomogli nam w różnych rolach jako wolontariusze podczas tego jednodniowego wydarzenia ewangelizacyjnego.

{" "}