Polityka Prywatności

Polityka prywatności Billy Graham Evangelistic Association
 1. Wstęp.
W stowarzyszeniu Billy Graham Evangelistic Association („BGEA”), podejmujemy starania, aby zachować prawidłowość, poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy sposobu zbierania, wykorzystywania oraz ujawniania Państwa danych osobowych w przypadku udziału w naszych działaniach duszpasterskich. Na przykład, może to dotyczyć wizyt na naszej stronie internetowej, kontaktu za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub udziału w wydarzeniu duszpasterskim.

 1. Informacje o nas.
Stowarzyszenie BGEA jest zarejestrowaną organizacją non-profit zwolnioną z podatku dochodowego na mocy sekcji 501(c)(3) tytułu 26 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Siedziba stowarzyszenia mieści się pod adresem 1 Billy Graham Parkway, Charlotte, Karolina Północna, 28201, USA.

Kontynuując dzieło życia Billy’ego Grahama, celem stowarzyszenia Billy Graham Evangelistic Association jest wspieranie i poszerzanie powołania i działalności ewangelizacyjnej Franklina Grahama poprzez głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa wśród wszystkich, do których możemy dotrzeć wszelkimi dostępnymi skutecznymi środkami oraz poprzez przygotowanie kościoła i innych do podejmowania takich działań. Koordynujemy działalność duszpasterską i współpracujemy przy jej prowadzeniu z kościołami i innymi partnerami duszpasterskimi („Partnerzy”) na całym świecie.

 1. Skuteczność polityki prywatności.
Zasadą stowarzyszenia BGEA jest przestrzeganie przepisów o prywatności (ochronie danych osobowych). Czasem przepisy o prywatności i/lub prawo jednostki do zachowania prywatności są odmienne w zależności od jurysdykcji. W związku z tym, prawa i obowiązki określone w niniejszej Polityce prywatności mogą nie dotyczyć wszystkich osób i wszystkich lokalizacji. W przypadku, gdy przekazujemy Państwa dane osobowe jednemu z naszych Partnerów w innych krajach poza USA, partner ten odpowiada za te dane osobowe, a ich wykorzystanie podlega przepisom prawa obowiązującego w tym kraju.
 1. Definicja danych osobowych
Dla celów niniejszej Polityki prywatności, dane osobowe oznaczają indywidualne informacje o użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz osobiste preferencje, zainteresowania (w szczególności przekonania religijne) oraz inne podawane dane itp.
 1. Rodzaje zbieranych danych osobowych
Naszą stronę internetową można odwiedzać nie przedstawiając się ani nie podając swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail. Nasz serwer może zbierać anonimowe dane dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, takie jak adres IP i nazwa domeny, z której uzyskano dostęp do naszej strony, rodzaj przeglądarki, stronę internetową, z której uzyskano dostęp do naszej strony, stronę wejścia i wyjścia, dowolną stronę na naszym serwisie przeglądaną przez dany adres IP oraz kraj lokalizacji użytkownika. Wykorzystujemy te dane do monitorowania wydajności naszej strony (np. liczby wizyt, średniego czasu wizyty, odsłon, itp.) oraz dla celów operacyjnych, jak  działanie na rzecz stałego ulepszania naszej strony.

Ponadto, zbieramy dane osobowe podawane przez Państwa na naszej stronie lub przekazywane nam w trakcie działań duszpasterskich, takie jak imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe lub inne dane podawane nam wedle własnego wyboru. Zbieramy dane na przykład przy następujących czynnościach podejmowanych przez Państwa:

 • korzystanie z funkcji „kontakt” na naszej stronie internetowej;
 • tworzenie własnego konta;
 • przekazywanie darowizny lub składanie zamówienia zakupu, co skutkuje niezwłocznym otrzymaniem danych;
 • otrzymywanie i przeglądanie informacji online na temat naszej pracy duszpasterskiej;
 • staranie się o posadę lub zgłoszenie się jako wolontariusz za pośrednictwem naszej strony internetowej;
 • zwracanie się z prośbą o zasoby lub dokonanie rezerwacji/rejestracji na wydarzenie, lub
 • składanie formularza kontaktowego w związku z niniejszą stroną internetową lub wydarzeniem stowarzyszenia BGEA; lub
 • prowadzenie korespondencji z przedstawicielem stowarzyszenia BGEA.
Państwa dane osobowe mogą nam zostać również podane przez podmioty zewnętrzne, np. platformy i sieci mediów społecznościowych, które przekazują takie dane lub pozwalają na ich przekazywanie. W celu uzyskania dalszych informacji o praktykach w zakresie prywatności stosowanych przez platformy i sieci mediów społecznościowych, należy zapoznać się z polityką prywatności i ustawieniami używanych platform i sieci mediów społecznościowych.

Jeżeli zwracają się Państwo do nas o informacje, możemy wykorzystać podany adres e-mail, aby przesłać informacje na temat naszej działalności duszpasterskiej i zasobów, stanowiących przedmiot Państwa zainteresowania. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas korespondencji, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo zażądać od nas usunięcia z listy w dowolnym momencie (korzystając z instrukcji w tym zakresie podawanych w każdym mailu).

 1. Prywatność dzieci w sieci
Dbamy o prywatność dzieci i nie zbieramy żadnych danych osobowych poza danymi, które są zasadnie niezbędne, abyśmy mogli umożliwić im udział w oferowanych przez nas aktywnościach. Zachęcamy do zainteresowania się dostępem dzieci do Internetu i naszej strony internetowej, aby upewnić się, że ich prywatność jest dobrze zabezpieczona. Aby zapoznać się z dalszymi informacjami na temat bezpieczeństwa online i lepiej dbać o aktywność dzieci online, należy wejść na stronę OnGuardOnline.gov.
 1. Sposób korzystania z plików cookies
Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie do śledzenia tej wizyty. Plik cookie to niewielki plik danych, który można odczytać wyłącznie dzięki stronie internetowej, która umieściła taki plik na twardym dysku użytkownika. Plik ten funkcjonuje jak karta identyfikacyjna, która pozwala na identyfikację użytkownika i zachowanie informacji istotnych dla interakcji z naszą stroną. Plik cookie pozwala nam na śledzenie Państwa wizyt na stronie, abyśmy mogli lepiej poznać sposób korzystania z naszej strony i mogli ją dostosować, by lepiej spełniała Państwa potrzeby.

Na naszej stronie korzystamy z różnych typów plików cookies: stałych plików cookies; sesyjnych plików cookies oraz plików cookies podmiotów zewnętrznych. (W kwestii dalszych informacji na temat kontroli i ustawienia plików cookies, należy zapoznać się z sekcją Pomoc w swojej przeglądarce).

Stałe pliki zostają zachowane na komputerze dla celów autoryzacji w przypadku, gdy korzystanie ze strony wymaga podania nazwy użytkownika i hasła. Korzystamy z plików stałych do zachowania nazwy użytkownika, na podstawie zgody wyrażonej na komputerze użytkownika, aby nie trzeba było ponownie wpisywać tych informacji przy każdej wizycie na jednej z naszych stron. Można odrzucić te pliki i wówczas przy każdej wizycie na stronie wpisywać swój login i hasło, przy czym strona będzie nadal działać prawidłowo.

Pliki sesyjne są tymczasowe, wykorzystywane jedynie w czasie pojedynczej sesji na stronie i są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Plików sesyjnych używa się do (a) personalizacji wizyty użytkownika na stronie i jego zachowań online, (b) dostarczenia treści zgodnie z określonymi zainteresowaniami użytkownika i sposobem jego przeglądania i/lub korzystania ze strony, oraz (c) w innych celach ułatwiających wizytę użytkownika na stronie.

Umieszczanie plików cookies na swoim komputerze można wstrzymać lub ograniczyć, lub usunąć je ze swojej przeglądarki poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki w tym zakresie. W zależności od strony, odrzucenie plików sesyjnych może ingerować jej funkcjonalność, a w pewnych przypadkach, aby strona w ogóle funkcjonowała, trzeba wyrazić zgodę na te pliki. W przypadku, gdy przeglądarka nie rozróżnia plików stałych i sesyjnych, aby strona działała prawidłowo, trzeba wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookies.

Oprócz plików cookies, korzystamy również ze znaczników nawigacyjnych („web beacons”). Są to niewielkie dane wbudowane w grafikę na stronach internetowych. Można z nich korzystać w celu bezpośredniego przesyłania informacji do nas, do innych stron w naszym imieniu lub do innych stron zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Możemy korzystać ze znaczników nawigacyjnych („web beacons”) w celu łączenia danych zbieranych o użytkownikach.

 1. Informacje o reklamie internetowej
Promujemy i zachęcamy do wsparcia naszych działań duszpasterskich i środków poprzez zakup przestrzeni reklamowej na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Przy wizycie na niektórych stronach internetowych, BGEA lub podmiot zewnętrzny może umieścić na komputerze użytkownika pliki cookies co najmniej jednego rodzaju w celu rozpoznania tego komputera. Ze względu na reklamę naszych działań duszpasterskich na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych, możemy z czasem kompilować anonimowe informacje o rodzajach stron, treściach i reklamach, które obejrzeli lub odwiedzili użytkownicy danego komputera. Informacje te służą do wielu różnych celów. Na przykład, pozwalają zapewnić, że użytkownicy nie będą ciągle oglądać tych samych reklam. Wykorzystujemy również te informacje, aby wybrać i wyświetlić reklamy targetowane na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych, które zachęcają do wsparcia naszych działań duszpasterskich.

Podmioty zewnętrzne również mogą zbierać anonimowe informacje o zachowaniach użytkownika na naszych stronach internetowych lub aplikacjach oraz stronach internetowych lub aplikacjach podmiotów zewnętrznych przy zastosowaniu technologii śledzenia online, takich jak pliki cookies i znaczniki nawigacyjne („web beacons”). Śledzenie danych zbieranych przez te podmioty zewnętrzne wykorzystuje się do wybrania reklam, które użytkownik zobaczy na stronach internetowych lub aplikacjach podmiotów zewnętrznych, a które nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Mogą Państwo zdecydować się na opcję nieotrzymywania reklam targetowanych z wielu sieci reklamowych, giełd wymiany danych, analityki marketingowej i innych usługodawców wchodząc na stronę Ad Preferences Manager.

 1. Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron. W celu umożliwienia interakcji ze stronami internetowymi podmiotów zewnętrznych, na których użytkownik może mieć swoje konta (np. stronach mediów społecznościowych) lub dołączania się do społeczności na tych stronach, zapewniamy linki lub wstawiamy aplikacje podmiotów zewnętrznych, aby użytkownik mógł się zalogować, zamieścić treści lub dołączyć do społeczności z naszej strony internetowej.

Należy zwrócić uwagę, że strony internetowe podmiotów zewnętrznych, do których dostęp można uzyskać dzięki linkom wskazanym na naszej stronie, podlegają polityce i standardom prywatności podmiotu zewnętrznego. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki, politykę czy działania w zakresie prywatności podmiotów zewnętrznych, którzy prowadzą te strony, ani za sposób zbierania przez nich, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkowników. Przed podaniem swoich danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności tych stron.

 1. Powody zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej wykorzystywane są i ujawniane dla realizacji naszych celów duszpasterskich. Na przykład zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe użytkownika w następujących celach:
 • do nawiązywania, utrzymywania i zarządzania kontaktami z użytkownikiem oraz do realizacji złożonych zamówień;
 • do komunikacji z użytkownikiem w sprawie naszej pracy duszpasterskiej i środków, którymi użytkownik może być zainteresowany;
 • do umożliwienia przeglądania oferowanych przez nas produktów i usług, abyśmy mogli działać na rzecz poprawy naszych produktów i usług;
 • do umożliwienia spełniania żądań użytkownika;
 • do zabezpieczenia się przed błędami, oszustwami, kradzieżą i szkodami w zakresie naszej własności; oraz
 • do umożliwienia nam przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub procedur regulacyjnych (na przykład możemy zbierać dane osobowe w celu spełniania naszych obowiązków określonych przez różne organy regulacyjne).
Stowarzyszenie BGEA nie prowadzi sprzedaży, wynajmu, dzierżawy danych osobowych użytkowników na rzecz innych stowarzyszeń czy organizacji ani wymiany takich danych. W celu realizacji celów duszpasterskich i organizacyjnych, w których podano nam dane osobowe, dane te mogą zostać przekazane naszym pracownikom, Partnerom i innym podmiotom, dla których dane te są konieczne przy nawiązywaniu, utrzymywaniu i zarządzaniu naszymi kontaktami z Państwem oraz przy dostarczaniu produktów i świadczeniu usług duszpasterskich. Na przykład, stowarzyszenie BGEA może zapewniać niektóre technologie informacyjne, świadczyć usługi przetwarzania danych oraz usługi doradztwa na rzecz Partnerów (na terenie USA lub poza USA), abyśmy jako stowarzyszenie lub aby Partnerzy mogli sprawować swoją posługę duszpasterską, którą zainteresowany był użytkownik. W związku z tym, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub zbierane, wykorzystywane, przetwarzane, przechowywane lub ujawniane zarówno na terenie Stanów Zjednoczonych, jak i innych krajów, w tym krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod kontrolą stowarzyszenia BGEA lub jednego z naszych Partnerów. W przypadku podania danych osobowych Partnerom lub usługodawcom, ograniczamy wykorzystywanie danych użytkownika do celu, w jakim zostały podane.

Należy zauważyć, że możemy zbierać, wykorzystywać lub ujawniać publicznie dostępne dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy czy zgody w przypadku, gdy pozwalają na to lub wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne.

11.Okres przechowywania danych osobowych użytkownika

Zachowujemy dane osobowe przez okres, w jakim są one konieczne dla celów duszpasterskich lub prawnych. Przy określaniu okresów przechowywania danych, stowarzyszenie BGEA uwzględnia lokalne przepisy prawa, zobowiązania umowne oraz oczekiwania i wymogi w zakresie przetwarzania takich danych.

 1. Zgoda użytkownika jest dla nas istotna
Poprzez interakcje z naszą pracą duszpasterską (np. poprzez korzystanie z naszej strony internetowej) oraz, jeśli ma to zastosowanie, podawanie swoich danych osobowych, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

Mają Państwo prawo do zmiany lub wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych i za zasadnym uprzedzeniem, kontaktując się z nami pod adresem privacy@bgea.org. Wszelka korespondencja w sprawie wycofania zgody lub jej zmiany musi być prowadzona w formie pisemnej, a realizacja procedur w sprawie wycofania zgody może zabrać nam do 30 dni. Należy zauważyć, że w pewnych okolicznościach wycofanie lub zmiana Państwa zgody w zakresie niektórych sposobów wykorzystania Państwa danych osobowych może mieć wpływ na: (i) możliwość dostarczenia Państwu przez nas produktów lub usług; oraz (ii) możliwość uzyskania przez Państwa dostępu do niniejszej strony internetowej.

 1. Ochrona danych osobowych
Stowarzyszenie BGEA podejmuje starania w celu utrzymania zabezpieczeń fizycznych, technicznych i proceduralnych odpowiednich pod względem wrażliwości określonych danych osobowych. Zabezpieczenia te zostały zaprojektowane w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą i nieuprawnionym dostępem do nich, ich kopiowaniem, wykorzystywaniem, zmianą lub ujawnieniem.

Stowarzyszenie BGEA korzysta z oprogramowania Internet Encryption Software, protokołu SSL (Secure Socket Layer) lub protokołu TLS (Transport Layer Security), przy zbieraniu lub przekazywaniu danych wrażliwych takich jak dane karty kredytowej. Wszelkie wpisane dane są zaszyfrowane w Państwa przeglądarce, przesyłane przez publiczną sieć w formie zaszyfrowanej, a następnie są rozkodowywane na naszym serwerze.

Niestety, nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji danych przez Internet. W związku z tym, chociaż niniejsza strona internetowa stara się chronić dane osobowe użytkownika, nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa przekazanych nam danych, zatem czynność ta podejmowana jest na ryzyko użytkowników. Po otrzymaniu danych osobowych użytkowników, podejmujemy komercyjnie uzasadnione starania w celu ich zabezpieczenia w naszych systemach. Ponadto, w przypadku podawania informacji dotyczących płatności, są one dostępne wyłącznie niewielkiej liczbie zaufanych pracowników stowarzyszenia BGEA, którzy zostali specjalnie przeszkoleni w zakresie przetwarzania takich danych.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla istotne. Prosimy o niezwłocznie informowanie nas o wszelkich incydentach związanych z utratą lub nieuprawnionym dostępem, lub ujawnieniem danych osobowych, które znajdują się pod naszą opieką lub kontrolą.

 1. Aktualizacja danych osobowych użytkowników.
Ważną kwestią jest, aby dane znajdujące się w naszych rejestrach były zarówno prawidłowe, jak i aktualne. W przypadku, gdy dojdzie do zmiany Państwa danych osobowych w trakcie naszej współpracy, prosimy o przekazanie takich informacji na adres privacy@bgea.org. W pewnych okolicznościach możemy spełnić żądanie użytkownika poprzez dołączenie alternatywnego tekstu do danego zapisu.
 1. Dostęp do danych osobowych.
Użytkownicy mogą zwrócić się z pytaniem w sprawie swoich danych osobowych, które posiadamy. W przypadku, gdy użytkownik chce przejrzeć, zweryfikować lub sprostować swoje dane osobowe, prosimy o kontakt na piśmie na adres privacy@bgea.org.

W przypadku kontaktowania się z nami w sprawie swoich danych osobowych, możemy zwrócić się o podanie określonych informacji w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika oraz jego prawa dostępu, a także wyszukać i przekazać mu dane osobowe, które przechowujemy.

Prawo użytkowników dostępu do danych osobowych, które przechowujemy nie jest nieograniczone. Mogą występować przypadki, gdy obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne pozwalają nam lub wymagają od nas odmowy przekazania posiadanych przez nas danych osobowych w całości lub w części. Ponadto, dane osobowe mogły ulec zniszczeniu, zostać usunięte lub poddane anonimizacji zgodnie z naszymi obowiązkami i praktykami w zakresie retencji danych. W przypadku, gdy nie będziemy mogli udzielić użytkownikom dostępu do ich danych osobowych, poinformujemy ich o przyczynie, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

 1. Preferencje użytkowników.
Użytkownicy mogą zarządzać rodzajami korespondencji otrzymywanej od nas poprzez zmianę swoich preferencji tutaj, skorzystanie z linka do anulowania subskrypcji podanego w otrzymanej od nas korespondencji mailowej, lub poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem: privacy@bgea.org.
 1. Więcej informacji dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych.
Jedynie w przypadku kontaktowania się z nami z krajów, w których obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych, takie jak unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) lub odpowiednio równoważne przepisy prawa, przekazujemy również następujące informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych:Podstawa przetwarzania. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników zazwyczaj przy zachowaniu następujących warunków:
 • przetwarzanie danych odbywa się ze względu na uzasadnione interesy duszpasterstwa (np. w celu zapewnienia ochrony i integralności naszych systemów lub udzielenia odpowiedzi na prośby użytkowników, itp.);
 • użytkownik udzielił swojej zgody;
 • przetwarzanie jest niezbędne dla naszej współpracy na podstawie umowy; i/lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych.
Prawa użytkownika. Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do posiadanych przez nas swoich danych osobowych oraz korekty wszelkich nieprawidłowości. Użytkownik ma również inne prawa, w tym:
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do sprzeciwu; i/lub
 • prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem (jeśli znajduje to zastosowanie).
Rozpatrujemy i odpowiadamy na wszelkie żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jak wskazano powyżej, przy kontaktowaniu się w sprawie Państwa danych osobowych, możemy zwrócić się o podanie określonych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości oraz prawa dostępu, a także wyszukać i przekazać Państwu dane osobowe, które przechowujemy, wraz z odpowiedzią na żądanie. Mogą również występować przypadki, gdy może nie być możliwości spełnienia żądania ze względu na wymogi prawne lub inne obowiązki czy praktyki.

Prosimy o poinformowanie nas o swoim żądaniu lub wątpliwościach poprzez skontaktowanie się na adres privacy@bgea.org. Wątpliwości dotyczące zarządzania danymi osobowymi mogą być również zgłaszane do odpowiedniego organu lokalnego.

 1. Udział za pośrednictwem urządzenia mobilnego i wiadomości tekstowych
Udział w programach duszpasterskich stowarzyszenia BGEA za pośrednictwem urządzenia mobilnego, np. za pośrednictwem wiadomości tekstowych, funkcjonuje w przypadku głównych operatorów sieci bezprzewodowych w Stanach Zjednoczonych. Stowarzyszenie BGEA nie może zagwarantować, że dany operator sieci bezprzewodowych zezwoli na udział, co jest również uzależnione od możliwości urządzenia mobilnego użytkownika. Operatorzy sieci bezprzewodowych mogą pobierać od uczestników opłaty za wysyłkę i/lub odbiór wiadomości tekstowych dotyczących programów duszpasterskich stowarzyszenia BGEA, w tym wiadomości o błędach. Stowarzyszenie BGEA nie odpowiada za takie opłaty. Uczestnicy powinny sprawdzić szczegółowe informacje w cennikach swoich operatorów sieci bezprzewodowych.

Dane zebrane poprzez udział za pośrednictwem urządzenia mobilnego mogą obejmować w szczególności reakcje użytkownika na program duszpasterski i jego numer telefonu komórkowego. Wykorzystanie takich danych jest zgodne z innymi postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Podejmując interakcje ze stowarzyszeniem BGEA za pośrednictwem telefonu komórkowego i/lub wiadomości tekstowych, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez stowarzyszenie BGEA swojego urządzenia mobilnego i numeru telefonu komórkowego do nawiązania z nim komunikacji. Stowarzyszenie BGEA przekaże informacje o możliwości rezygnacji, dzięki którym użytkownik może wyrazić wolę wstrzymania wiadomości tekstowych.

 1. Pytania lub wątpliwości
W razie jakichkolwiek pytań w sprawie niniejszej Polityki prywatności lub wątpliwości w zakresie zarządzania danymi osobowymi użytkownika, prosimy o kontakt na adres privacy@bgea.org.
 1. Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Stowarzyszenie BGEA może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w zakresie swoich obowiązków prawnych lub regulacyjnych, lub sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników (data ostatniej aktualizacji została wskazana poniżej).
 1. Interpretacja niniejszej polityki prywatności
Interpretacji związanej z niniejszą Polityką prywatności dokonuje stowarzyszenie BGEA. O ile nie wskazano inaczej, niniejsza Polityka prywatności nie kreuje ani nie nadaje nikomu żadnych praw, nie nadaje również stowarzyszeniu BGEA żadnych praw ani nie nakłada na nie żadnych obowiązków poza określonymi przez przepisy prawa federalnego i stanowego Stanów Zjednoczonych. (ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.)