FRANKLIN GRAHAM WILL JOIN BELIEVERS IN POLAND TO SHARE THE HOPE OF JESUS CHRIST AT THE GOD LOVES YOU TOUR.

THE EVENT IS FREE. EVERYONE IS WELCOME

loading...
loading...

Billy Graham Evangelistic Association zaprasza do udziału w Szczycie Ewangelizacyjnym (Evangelism Summit), który odbędzie się w Krakowie 19-20 Maja 2023r. Evangelism Summit jest spotkaniem chrześcijan z całej Polski, którzy chcą wypełnić Wielki Nakaz Misyjny. Ten bezpłatny szczyt będzie dla nas inspiracją i wyzwaniem w ewangelizacji.

Jak to spotkanie może pomóc mi dziś w mojej posłudze ewangelizacyjnej?

Każdy pastor i każdy wierzący jest upoważniony przez Jezusa do mówienia innym w swojej społeczności i sferze wpływów o nadziei w Jezusie.

Okoliczności, ciężar posługi, opozycja wobec Ewangelii czy wyzwania życiowe mogą czasami osłabić nasz zapał ewangelizacyjny i sprawiają, że polecenie Jezusa "Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody..." (Mateusz 28:19) jawi się jako mniej naglące.

Weź udział w nadchodzącym Evangelism Summit, aby zobaczyć, co i jak możesz zrobić w tym czasie w swojej społeczności - jak również spotkać się z innymi chrześcijanami, którzy robią to samo.

Data i Miejsce

19-20.05.2023, Hotel Metropolo Kraków by Golden Tulip, ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków

Zarejestruj się

Program

Rejestracja rozpocznie się w piątek 19.05 o godz. 14:00.
Cały program zakończy się w sobotę 20.05 o godzinie 14:00.

Tematy

  • Jednoczymy się z całym Kościołem przez wzgląd na Jego imię
  • Czynimy uczniów przez wzgląd na Jego imię
  • Bronimy Ewangelii przez wzgląd na Jego imię
  • Głosimy Ewangelię razem: Bóg Cię Kocha Tour
  • Ponosimy koszty Ewangelii przez wzgląd na Jego imię
  • Prowadzimy życie miłe Bogu przez wzgląd na Jego imię
  • Głosimy Krzyż przez wzgląd na Jego imię

Mówcy

Dr Hugh Osgood jest starszym przywódcą kościoła w Wielkiej Brytanii, znakomitym nauczycielem Słowa i ewangelistą, znanym ze swej rzetelności i strategicznych spostrzeżeń.

Zajmuje liczne stanowiska o charakterze krajowym i międzynarodowym, będąc moderatorem Kościołów wolnych oraz przewodniczącym Churches Together in England. Służy jako prezes i założyciel Churches in Communities International.

Pasją Hugh jest wyposażanie liderów i zachęcanie kościołów do angażowania się w życie swoich lokalnych społeczności. Od wielu lat naucza na licznych konferencjach, a jego kazania są szeroko nadawane w radio i telewizji. Spora część nagranego w ten sposób materiału jest obecnie dostępna do pobrania za darmo, ponieważ pragnie poprawić poziom znajomości Biblii u ludzi na całym świecie.

W 2007 r. Hugh przekazał innym bieżące zarządzanie Cornerstone Christian Centre, a założył organizację charytatywną Charis Communications celem rozwoju skutecznego chrześcijaństwa i przywództwa oraz szerzenia inicjatyw Bożego Królestwa.

Uzyskał tytuł doktora religioznawstwa w Szkole Studiów Orientalnych i Afrykańskich należącej do Uniwersytetu Londyńskiego. Z zawodu jest chirurgiem stomatologiem, szczególnie zainteresowanym rekonstrukcyjną chirurgią szczękowo-twarzową.

Dr Osgood jest żonaty z Marion, z którą mają trójkę dzieci i 11 wnucząt.

Wychowany w Montrealu w Kanadzie, choć pochodzenia włoskiego, Gravino nawrócił się do Chrystusa w wieku 25 lat.

W roku 1999 opuścił Montreal i przeprowadził się do Rzymu, gdzie przez 5 lat pracował jako sekretarz w Ambasadzie Kanady. W tym okresie uczęszczał do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Berea, gdzie spotkał swoją żonę Alexandrę, pochodzącą z Austrii.

W 2004 r., za aprobatą Kościoła Berea małżeństwo przeprowadziło się do Los Angeles, po to aby Gravino mógł uczęszczać do ewangelicznego seminarium (The Master’s Seminary) i przygotować się do służby pastoralnej, którą miał odbywać na pełen etat we Włoszech.

Gravino ukończył studia teologiczne w maju 2008 r. Na początku 2009 r. Gravino, Alexandra i ich dwoje dzieci, Samuele i Maddalena, powrócili do Rzymu na sześciomiesięczny staż w Kościele Berea.

Gravino został powołany do służby jako wykładowca we Włoskiej Akademii Teologicznej (ITA) pod kierownictwiem Misji Aurora. W roku 2010 wraz z żoną doczekali się trzeciego dziecka, Giuliano. W roku 2011 Gravino został poproszony o objęcie funkcji dyrektora Akademii i rozpoczął służbę jako pastor w Kościele Biblijnym Messiny.

Począwszy od lata roku 2020 Gravino wraz z rodziną, za zgodą rady ITA i w jedności z Kościołem Biblijnym Messiny zamieszkał w Rzymie, kontynuując służbę w ITA i Kościele Berea.

We wrześniu 2022 Gravino, wraz ze swym współpracownikiem z zespołu ITA, założyli kościół w północnej części Rzymu, który nazwali Kościołem Imago Christi (Podobieństwo Chrystusa). Obecnie pełni funkcję pastora tego kościoła, jednocześnie przewodząc z Rzymu służbie szkoleniowej ITA.

Od roku 2016 dr Per Ewert jest dyrektorem Instytutu Clapham - wiodącego szwedzkiego think tanku chrześcijańskiego.

W roku 2022 uzyskał tytuł doktora historii polityki. Jego praca doktorska pt. „Przenieść rzeczywistość bliżej ideału” opisuje proces, który przekształcił Szwecję w jedno z najbardziej świeckich i indywidualistycznych narodów na świecie.

Dr Ewert przeprowadził swe badania, aby zaopatrzyć społeczeństwo i kościół w narzędzia umożliwiające ocenę współczesnej kultury i aby kościół mógł znaleźć sposoby przeciwstawienia się świeckim nurtom i przekazywania ewangelii i biblijnego światopoglądu.

Dr Ewert wykłada religię i politykę na szwedzkim Uniwersytecie Linköping i jest autorem i współautorem kilkunastu książek w języku szwedzkim. Jego pierwsza książka w języku angielskim nosi tytuł: „Sherlock: sprawa pustego grobu”. Jest to powieść detektywistyczna broniąca historycznej prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa.

Mieszka w południowej Szwecji razem z żoną i czwórką dzieci.

Dr Heinrich Derksen (ur. w 1970 r.) jest od 31 laty żonaty z Ritą. Mają pięcioro dzieci w wieku od 15 do 30 lat.

Po ukończeniu szkoły średniej studiował teologię na Freien Theologischen Akademie in Giessen (Wolnej Teologicznej Akademii Giessen). Następnie otrzymał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Południowej Afryki (UNISA). Obronił tytuł doktora na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie (Holandia) w grudniu 2015 r.

W roku 1995 rozpoczął pracę jako wykładowca w Bibelseminar Bonn, a od 2000 r. zasiadał w radzie tegoż seminarium. Dziś pełni funkcję dyrektora i przewodniczącego rady Bibelseminar Bonn.

Dr Derksen jest pastorem Wolnego Kościoła Ewangelicznego w Kolonii od 1996 r. Ponadto, jako wolontariusz zasiada w radzie Federacji Wolnych Kościołów Ewangelicznych oraz jest członkiem głównej rady Aliansu Ewangelicznego w Niemczech. Przewodzi Forum Wolnych Kościołów Ewangelicznych i jest drugim przewodniczącym Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten (Konferencji Instytutów Szkoleniowych Wiary Biblijnej)

Oprócz tego jest członkiem kilku stowarzyszeń, m. in. Idea, ERF i Samaritan’s Purse w Niemczech. Ponadto, utrzymuje kontakty z wieloma kościołami i służbami na skalę międzynarodową.

Dr Derksen opublikował liczne artykuły i przyczynił się do powstania wielu publikacji. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest teologia praktyczna. Obecnie skupia się na temacie cyfryzacji kościołów chrześcijańskich. Znany jest jako mówca, nauczyciel Słowa Bożego i kaznodzieja w wielu kościołach w Niemczech i za granicą.

Alv Magnus to wśród norweskich chrześcijan powszechnie znane nazwisko.

Przez 23 lata pełnił w swoim kraju funkcję dyrektora Młodzieży z Misją (YWAM). Często występuje w chrześcijańskiej telewizji i jest proroczym głosem dla kościoła.

Magnus studiował socjologię na Uniwersytecie w Oslo i jest specjalistą w dziedzinie skutków przebudzenia w społeczeństwie. Jest autorem książki o znanym człowieku przebudzenia, Hansie Nielsenie Hauge, którego Bóg użył do przemiany norweskiego społeczeństwa w XIX wieku.

Magnus jest żonaty, ma trójkę dzieci i 12 wnuków. Wciąż aktywnie udziela się w Młodzieży z Misją. Wraz z żoną mieszkają w głównym ośrodku YWAM na północ od Oslo.

Dr Jógvan Zachariassen pochodzi z Wysp Owczych w Skandynawii. Jest żonaty z Unn, z którą ma trójkę dorosłych dzieci - Hjørdisa, Jósefa i Karitę.

Dr Zachariassen jest fagocistą klasycznym. To muzyk o międzynarodowym doświadczeniu. W latach 1985-1989 uczył się w Wyższej Szkole Muzycznej w Reykjavik w Islandii, gdzie otrzymał dyplom w zakresie wykonań solowych. Studiował również w Wiedniu (Austria).

Dr Zachariassen jest też teologiem - uzyskał tytuł licencjata w zakresie interpretacji biblijnej w Szkole Biblijnej Emmaus w USA w 1994 r. Następnie uczęszczał do Seminarium Teologicznego w Dallas w USA, gdzie specjalizował się w homiletyce i hermeneutyce i które ukończył w r. 1997.

Po odbyciu studiów teologicznych dr Zachariassen przez trzy lata (1997-2000) nauczał w Szkole Biblijnej Tilsley w Motherwell w Szkocji. W okresie tym często podróżował po Wielkiej Brytanii i Europie głosząc, nauczając i występując w licznych kościołach i na konferencjach teologicznych.

W roku 2000 powrócił wraz z rodziną na Wyspy Owcze, gdzie założył nowy kościół o nazwie Lívdin Church Center. Po 22 latach służby w funkcji głównego pastora dr Zachariassen w 2022 r. wycofał się z przywództwa kościoła, choć wciąż głosi w nim i naucza. Przez lata kościół ten wzrósł do 600 członków.

Dr Zachariassen obronił pracę doktorską na Seminarium Teologicznym w Dallas w r. 2011. Dziedziną jego badań była „Teologia muzyki”, w ramach której skupił się na pomocy muzykom i artystom chrześcijańskim w angażowaniu się w swą kulturę i w szerzeniu ewangelii poprzez muzykę i sztukę.

Dr Zachariassen pracuje dla Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego Billy’ego Grahama (BGEA) w funkcji dyrektora miast w zespole europejskim, skupiając się przede wszystkim na szkoleniu i uczniostwie w ramach Festiwali, które aranżuje i organizuje w Europie.

Oprócz pracy dla BGEA dr Zachariassen pełni funkcję dyrektora Wydawnictwa Leirkerið publikującego książki chrześcijańskie w języku farerskim; gra w Farerskiej Orkiestrze Symfonicznej; pisze książki, artykuły i blogi na istotne tematy; podróżuje po licznych krajach w roli ewangelisty, nauczyciela i muzyka. Wraz z żoną regularnie organizuje wycieczki grupowe do Izraela i innych miejsc biblijnych.

W wolnym czasie dr Zachariassen spędza czas z rodziną i przyjaciółmi, ciesząc się dobrym jedzeniem i relacjami. Lubi też spacery po pięknych krajobrazach Wysp Owczych i ćwiczenia fizyczne.

Koszt

Posiłki, zakwaterowanie oraz materiały z Evangelism Summit będą zapewnione bezpłatnie. Uczestnictwo w szczycie nie wiąże się z żadnymi kosztami.